image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông báo thi công chức cấp xã năm 2022 08/09/2022 Thông báo số 585/TB-UBND ngày 08/9/2022 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc thi công chức cấp xã năm 2022
Lượt xem: 5
Tải về1
Lượt tải 0
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã 08/09/2022 Kế hoachj số 175/KH-UBND ngày 05/09/2022 về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 202
Lượt xem: 5
Tải về1
Lượt tải 0
Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 21/07/2022 Về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trọ nhà vật kiến trúc, công trình xây dựng và các hạng mục khác khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 24
Tải về1
Lượt tải 0
Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 21/07/2022 Về việc đơn giá bồi thường hỗ trợ đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 25
Tải về1
Lượt tải 0
Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 26/04/2022 30/05/2022 Kê hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đọan 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 23
Tải về1
Lượt tải 0
Đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 25/05/2022 Kế hoạch đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông và rà soát đơn giản hóa TTHC, chuẩn hóa nâng cấp dịch vụ công trên địa bàn phường Tân Đồng năm 2022
Lượt xem: 28
Tải về1
Lượt tải 0
Lĩnh vực LĐTBXH 25/05/2022 Thủ tục hành chính Lĩnh vực LĐ-TB_XH
Lượt xem: 28
Tải về1
Lượt tải 0
Thủ tục HC Lĩnh vực Giáo dục 25/05/2022 Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục
Lượt xem: 26
Tải về1
Lượt tải 0
Kế hoạch tuyển, gọi công dân nhập n 25/05/2022 Kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về1
Lượt tải 0
Kế hoạch kiểm tra phòng cháy chữa cháy 25/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 07/12/2021 của Thành ủy và Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 23
Tải về1
Lượt tải 0
12
image banner image banner

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN ĐỒNG

Địa chỉ : Khu phố 3, phường Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 02713.881.175

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị